Il-ĦAMES SENA PRIMARJA
sillabu għall-Ħames Sena Primarja >>>>>   |    pjan ta' ħidma suġġerit sa nofs is-sena & annwali  >>>>>>>>
AMBJENT  SOĊJALI
  TOPIK KUN AF TAĦRIĠ RIŻORSI-iktar noti & preżentazzjonijiet
5.1 Jien u l-Oħrajn  
5.1.1 It-tfal isaħħu l-ħila li jaħdmu fi grupp Noti & Taħriġ - Sett 1 >>>>>
5.1.2 Jibdew jagħrfu li għandhom rwol fil-grupp Noti & Taħriġ - Sett 2 >>>>>
5.1.3 Jibdew jagħrfu li r-rwol tagħhom hu marbut ma’  rwoli ta’ oħrajn fil-lokalità, fil-pajjiż, fid-dinja Preżentazzjoni Mosta Primary>>>>>
5.2 Komunikazzjoni  
5.2.1 Juru attitudni u mġiba ta’ rispett u solidarjetà: il-bażi tal-komunikazzjoni Noti & Taħriġ Sett 1 >>>>
5.2.2 Jagħrfu l-elementi kulturali li jsaħħu l-komunikazzjoni bejn in-nies tal-lokalità tagħhom u fil-pajjiż Noti & Taħriġ - Sett 2 >>>>>
5.2.3 Jagħrfu l-elementi komuni bejn Malta u l-Ewropa Preżentazzjoni mill-Primarja Safi >>>>>
5.2.4 Jibdew jifhmu aktar l-opportunitajiet ta’ komunikazzjoni bejn Malta u l-pajjiżi l-oħra ta’ l-UE  
5.3 Jien u l-Ambjent  
5.3.1 Jagħrfu u jifhmu l-modi differenti ta’ mġiba fil-grupp

Introduzzjoni Problemi Ambjentali >>>>>>
Noti & Taħriġ <<<<<>>>>

5.3.2 Jifhmu kif din l-imġiba tagħmel l-ambjent soċjali; Jifhmu aħjar xi tfisser il-frażi ‘ambjent soċjali Aqra artiklu bl-Ingliż dwar kif suldat tal-Forzi Armati ta' Malta salva l-ħajja ta' żewġt itfal >>>>>>>
5.3.3 Jaraw ir-rabta bejn l-ambjent naturali u l-ambjent uman/soċjali
5.3.4 Isiru konxji ta’ l-interess ta’ l-Unjoni Ewropea fl-ambjent fil-pajjiżi membri
AMBJENT  ĠOGRAFIKU
5.1 It-Temp u l-Klima  
5.1.1 It-Temp fi staġuni differenti f’ Malta; IT-TEMP FI STAĠUNI DIFFERENTI - Primarja Attard >>>>>
5.1.2 Tqabbil u differenzi bejn il-klima tal-Gżejjer Maltin u naħa oħra fil-Mediterran bi klima differenti;
5.1.3 Il-klima tad-deżert kiesaħ u tad-deżert sħun ID-DEŻERT - Primarja Għaxaq >>>>>
ID-DEŻERT - Primarja Kirkop >>>>>
5.2 Il-Paesaġġ u l-Proċessi Fiżiċi  
5.2.1 L-effetti tat-temp estrem  fuq il-pajsaġġ p.e. nixfa u għargħar EFFETTI TAT-TEMP ESTREM FUQ IL-PAESAĠĠ - Primarja Mosta >>>>>>>>>
Ara ritratti dwar l-għargħar: Msida 1, Msida 2, Msida 3
5.2.2 L-effetti tal-ilma tal-wied (il-ħamla) fuq il-pajsaġġ Malti
5.2.3 X’ikunu terremoti; Effetti tat-terremoti fuq il-pajsaġġ naturali u uman IT-TERREMOTI - Primarja Mellieħa >>>>
5.3 L-użu tal-Art, Baħar Riżorsi u Tibdil  
5.3.1 Is-Sajd: Il-ħajja tas-sajjied u s-sajd għal- lampuki IS-SAJD - Primarja Rabat>>>
IS-SAJD - Primarja Mosta >>>>
IS-SAJD - Primarja Fgura >>>>
5.3.2 L-Akwakultura  
5.3.3 It-Turiżmu: tipi ta’ xogħol IT-TURIŻMU - Primarja Naxxar >>>>>
5.3.4 It-Turiżmu: għalfejn jiġu t-turisti AKWAKULTURA - Primarja Naxxar >>>>
AKWAKULTURA - Primarja Msida >>>>
5.4 L-istili ta' Ħajja u Ħarsien Ambjentali  
5.4.1 It-tniggis tal-baħar minn vapuri u mid-drenaġġ TNIĠĠIS TA' VAPURI U MINN DRENAĠĠ - Primarja Mellieħa >>>>>
5.4.2 Is-sehem tagħna biex inħarsu t-turiżmu
AMBJENT  STORIKU
5.1 Ir-Raħal/Belt fejn noqgħod
(5.1.1) tagħrif dwar il-qalba antika
(5.1.2) kif żviluppa r-raħal/belt
(5.1.3) minkejja t-tibdil il-kartatteristiċi ma nbidlux
(5.1.4) żjara lill-postijiet storiċi tar-raħal
5.2 Il-bliet il-qodma Maltin:
(5.2.1) tagħrif dwar l-Imdina, il-Birgu u ċ-Ċittadella
(5.2.2) jifhmu l-pożizzjoni strateġika tagħhom
(5.2.3) xi tbiddel u x'baqa' l-istess
(5.3.4) żjara lil xi waħda mill-bliet u jimmaġinaw kif setgħet kienet il-ħajja fihom fl-antik
Quiz dwar il-bliet qodma >>>>>
Il-Birgu BIRGU:
Il-BIRGU - video edukattiv, l-Ewwel Parti >>>>>
IL-BIRGU - video edukattiv, it-Tieni Parti >>>>>
Slideshow bil-kummentarju dwar Il-Birgu >>>>
Preżentazzjoni dwar il-Birgu mill-Primarja tal-Mosta >>>>>
Preżentazzjoni dwar il-Birgu mill-Primarja Dingli >>>>>

Preżentazzjoni dwar il-Birgu mill-Primarja tal-Imqabba >>>>>
Ara dokumentarju dwar il-Birgu fuq il-YouTube: Part 1 | Part 2
Ara dokumentarju dwar il-Birgu fuq il-Vimeo: Part 1  |  Part 2
Iċ-Ċittadella ĊITTADELLA:
Slideshow bil-kummentarju:iċ-ĊITTADELLA -  Vimeo >>>>>  |  You Tube >>>>
Preżentazzjoni dwar iċ-Ċittadella mill-Primarja Mosta >>>>>
Preżentazzjoni dwar iċ-Ċittadella mill-Primarja ta' S Pawl il-Baħar >>>>>
L-Imdina
IL-KOTTONERA - aqra noti ħfief >>>>>>
5.3 Żmien il-fewdaliżmu u l-irvell kontra Monroy
(5.3.1) tagħrif dwar il-ġrajja
(5.3.2) jifhmu li dawk kienu żminijiet koroh
(5.3.3) jifhmu kif din kienet parti mill-ġlieda tal-Maltin biex ikollhom it-tmexxija tal-pajjiż f'idejhom
(5.3.4) jempatizzaw kif kienet il-ħajja dak iż-żmien
Quiz dwar il-Ġrajja ta' Monroy >>>>>
Preżentazzjoni dwar Monroy ippreparata mill-Primarja tal-Mellieħa
>>>>>
5.4 L-iżvilupp tal-logħob Olimpiku minn żmien il-Griegi sa llum
(5.4.1) tagħrif fuq Pierre de Coubertin u l-Logħob Olimpiku
(5.4.2) jifhmu minn fejn ġej il-logħob, l-ideal u t-tifsira tal-bandiera Olimpika
(5.4.3) jifhmu x'tip ta' logħob kien isir fl-imgħoddi u kif il-logħob tal-lum għandu l-bażi fuq id-dixxiplini tal-passat
(5.4.4) sorsi viżwali biex jifhmu kif tbiddel il-mod kif kienu jsiru l-kompetizzjonijiet
Quiz dwar IL-LOGĦOB OLIMPIKU >>>>>
Preżentazzjoni ippreparata mill-Primarja ta' Marsaxlokk >>>>>

CD ta' riżorsi għall-Ħames Sena Primarja - 'Studji Soċjali għall-Ħames Sena' hija CD li fiha 'l fuq minn 20 preżentazzjoni powerpoint li nħadmu kollha minn tfal u għalliema tal-5 sena. Iktar informazzjoni >>>>>>>>    |     ara wkoll: KIF TUŻA R-RIŻORSA>>>>>>  |
ara: rapport Times of Malta 29.5.2010 >>>>>>>

Ambjent Uman: 5.3  Xogħol il-Ħaddiema Maltin -  riċerka ta' M Grech (Għaxaq Primary C)  >>>>>>

Ħajr lis-Sur Etienne Vella li kien strumentali fil-formolazzjoni tas-sezzjoni KUN AF; ħajr ukoll lis-Sur john Vella, Kap ta' Dipartiment Primarja, għall-moderazzjoni tal-kontenut ta' din il-paġna.