Ir-Raba' Sena - Primarja
 
ara sillabu għar-Raba' Sena Primarja >>>>>    |     pjan ta' ħidma suġġerit sa nofs is-sena & annwali  >>>>>>>
 
CORE COMPETENCES -  Letter Circulars:
 

Ambjent Soċjali

 
TOPIK KUN  AF  TAĦRIĠ RIŻORSI
4.1.1 Rwoli differenti fil-grupp

Nies li jgħinuna preżentazzjoni>>>>>
4.1.2 Konflitti ta' Rwoli fil-grupp
4.1.3 Rwoli fil-lokalitÓ, fil-pajjiż, fl-Ewropa u fid-Dinja
4.2.1 Xi tfisser 'tikkomunika'? Komunikazzjoni - preżentazzjoni ppt>>>>
4.2.2 Komunikazzjoni Soċjali
4.2.3 Il-Komunikazzjoni timplika Drittijiet u Dmirijiet Xandira dwar id-drittijiet u d-dmirijiet >>>>>>  |   aħdem quiz >>>>>
4.2.4 Mezzi ta' komunikazzjoni jressquna lejn xulxin Mezzi ta' komunikazzjoni >>>>>
4.3.1 Regoli ta' mġiba u sigurtÓ fit-toroq  
4.3.2 Aspetti soċjali tat-triq  
4.3.3 Ambjent Soċjali fi stazzjonijiet ċentrali ta' trasport u komunikazzjoni  
4.3.4 Ambjent ġografiku u uman: il-lokalitÓ, l-Ewropa, id-Dinja  

Ambjent Ġeografiku

 
TOPIK KUN  AF  TAĦRIĠ RIŻORSI
4.1.1 Nosservaw l-elementi prinċipali tat-temp: temperatura, xita u riħ Iċ-Ċiklu tal-Ilma >>>>  |   L-ilma >>>>  |  Raindrops >>>>  |  Warda ta' Rjieħ taħriġ>>   |      It-Temp >>>>
4.1.2 Strumenti li jkejlu t-temp Id-Direzzjonijiet >>>>
4.1.3 Nifhmu eżempji ta' kejl tat-temp: kesħa u sħana  
4.2.1 Tliet Biomi ewlenin: deżert, mergħa u foresta; elementi fiżiċi ewlenin Preżentazzjonijiet: Preżentazzjoni A >>>> |
Preżentazzjoni B >>>>>
  |  
Id-deżert fuq il-you-tube >>>>

Ara risposti tat-tisliba tat-taħriġ >>>>
4.2.2 It-tibdil tal-pajsaġġ skont l-istaġuni  
4.2.3 Tibdil tal-pajsaġġ fuq medda twila ta' snin  
4.3.1 Mapep u Pjanti: il-klassi u l-iskola Mapep & Pjanti - preżentazzjoni >>>>>
Pjanta ta' klassi >>>>  | 
pjanta ta' kamra tas-sodda >>>>
toroq >>>>
4.3.2 Pjanti: raħal, belt, toroq, bini ewlieni
4.3.3 X'inhi mappa: il-Gżejjer Maltin u l-Mediterran  
4.3.4 Il-Belt Valletta, ir-Rabat (Victoria), ir-Raħal jew Belt tagħna Mappa tal-Gżejjer Maltin - iktar taħriġ >>>>>
Ara feature dwar il-Belt Valletta >>>>>
Ara feature dwar iċ-Ċittadella u r-Rabat >>
4.3.5 Nimmarkaw il-baħar u l-art fuq mappa  
4.3.6 Pajjiżi madwar il-Mediterran u bliet kapitali tagħhom Il-Bliet Kapitali >>>>  |  Franza >>>>  | Il-Greċja >>>> | Spanja >>>>
Il-Bnadar ta' xi pajjiżi madwar il-Mediterran>>> | Il-Libja >>>>>
L-Alġerija - u d-deżert >>>>  |  L-Eġittu>>>  |  L-Italja >>>>
4.4.1 L-ilbies skont it-temp jew l-istaġun   Il-ħarifa >>>>  |  is-sajf >>>>  |  L-Istaġuni >>>>Noti dwar l-Erba' Staġuni >>>>
4.4.2 L-ilbies skont il-klima
4.4.3 Tibdil mar-ritmu tal-ħajja: il-lejl u nhar, il-vaganzi, l-iskola  
4.4.4 Kif insebbħu l-ambjent tal-iskola  

Ambjent Storiku

 
TOPIK KUN  AF  TAĦRIĠ RIŻORSI
4.1.1 Dun Mikiel Xerri Dun Mikiel Xerri >>>>  | 
Ara slide-feature bil-kummentarju >>>>
Dun Karm Psaila Dun Karm Psaila >>>>L-Innu Malti >>>
Bijografija qasira dwar Dun Karm >>>>>

Preżentazzjoni ppt Dun Karm >>>>>
4.1.2 L-importanza tal-personalitajiet fl-istorja Personaġġi Maltin importanti >>>>
4.1.3 L-effett tal-personalitajiet fuq il-ħajja tan-nies
4.2.1 Tagħrif dwar il-Miġja tan-Normanni fil-Gżejjer Il-Konti Ruġġieru >>>>

In-Normanni, Konti Ruġġieru & Malta >>>>> (preżentazzjoni ta' Nadia Grima)

4.2.2
4.2.3
4.2.4
(a) Għaliex in-Normanni ħadu l-kontroll tal-Gżejjer Maltin;
(b) stadju ieħor fit-tmexxija barranija;
(c) empatija mal-Maltin
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
FESTI, DRAWWIET U T-TRADIZZJONIJIET MARBUTA MAGĦHOM
(a) tagħrif dwar il-festi u d-drawwiet marbuta magħhom
(b) jifhmu kif dawn kienu importanti għall-Maltin
(c) jifhmu kif dawn għadhom isiru sal-lum
(d) jipprattikaw xi ftit minn dawn id-drawwiet u jimmaġinaw kif setgħet kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet imbiegħda 
Il-Festi >>>>  | 
Il-Karnival >>>>  | 
L-Imnarja >>>>  |
L-Għid il-Kbir >>>>  |
Procession with Baby Jesus >>>>
Il-Festi u t-Tradizzjonijiet Prinċipali Maltin>>> 
Tberik tal-annimali - not>>>
| L-Imnarja PPT >>>
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
(a) Tagħrif dwar il-Ħin Liberu fil-passat
(b) għaliex kellhom dawk il-passatempi
(c) kif tbiddlu l-passatemi
(d) jidentifikaw passatempi tal-passat
Passatempi antiki f'Malta u Għawdex >>>>>
logħob Malti >>>>>
Passatempi dari u llum - lista >>>>>

FIELDWORK: (Ħarġa Edukattiva) Ħu lill-istudenti tiegħek fieldwork fil-Belt Valletta; dan il-fieldwork huwa marbut mas-sillabu tar-Raba' Sena tal-Primarja:
{A} iddawnlowdja worksheets biex jinħadmu mill-istudenti waqt il-fieldwork >>>>>>>> 
{B} Ara dokumentarju dwar il-Belt Valletta, marbut mal-fieldwork għar-4 Sena Primarja:  
       Ara L-EWWEL PARTI:  YouTube >>>>>>  |    Vimeo >>>>>>
       Ara T-TIENI PARTI YouTube >>>>>>>>  |    Vimeo >>>>>>

Reviżjoni Eżamijiet ta' nofs is-sena -  ilgħab kwizz ta' reviżjoni >>>>>
Rev
iżjoni Eżamijiet Annwali - ilgħab kwizz ħafif bħala reviżjoni  >>>>>

Ħajr lil: