Lanċa Ġejja u Oħra Sejra -  għanja tradizzjonali Maltija -
arranġament mużikali - Tony Pace L.Mus  V.C.M
Lanċa ġejja w oħra sejra
minn Tas-Sliema għal Marsamxett,
il-kaptan bil-pipa f'ħalqu,
jidderieġi l-bastiment.

Sewwa sewwa f'nofs ta' baħar,
il-kaptan ħassu ħażin,
ma kellux min idur miegħu,
daru miegħu il-baħrin

                Agħmillu karta, agħmillu karta,
                Agħmillu karta għal tax-xjuħ!